domácí ošetřovatelská
       a pečovatelská služba
domácí ošetřovatelská
       a pečovatelská služba

Projekty

esf_eu oplzz motto

caritas

iso

 

 

 

Farní charita Příbram
Statutární zástupce – Bc. Alena Ženíšková
261 01 Příbram I, nám. T. G. Masaryka 1
Mobil: 777/942520, tel/fax: 318635050
IČO:47072989

V Příbrami 1. 9. 2013

REALIZACE PROJEKTU PODPOŘENÉHO Z PROSTŘEDKŮ OP LZZ

Hlavním cílem projektu s názvem „Kvalitu a profesionalitu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby zvyšujeme profesním rozvojem zaměstnanců“ je proškolení 23 odborných pracovníků organizace s kvalifikací pracovník v sociálních službách nebo sociální pracovník. Vzdělávací plán je sestaven na období 20 měsíců a obsahuje celkem 15 akreditovaných kurzů. Každý z pracovníků absolvuje přípravu pro ošetřovatelskou a pečovatelskou péči, především v terénu, v délce 168 hodin. Výstupem projektu bude v konečné fázi 310 úspěšných absolventů školení.

Realizace nového vzdělávacího plánu přispěje k další profesionalizaci služeb a rozšíření možnosti péče o seniory a osoby se zdravotním handicapem. Projekt reaguje na potřeby zaměstnanců definované vedoucími pracovníky i zaměstnanci samotnými.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Bc. Alena Ženíšková
                                                           ředitelka FCH Příbram

esf_eu oplzz motto